Образование за рубежом

8.2. Зміна форм енергії та її вимірювання

Як стверджують учені, форми енергії можуть змінюватися, переходити в інші. Варто з’ясувати , що ж відбувається, коли одна форма енергії переходить в іншу.

Усі предмети, що рухаються, мають кінетичну енергію. Якщо рух предмета зупиняється, його енергія переходить в іншу форму.

Розгляньте малюнок. На малюнку зображено чоловіка, котрий сидить на гілці дерева, тобто знаходиться над поверхнею землі і має потенційну енергію, за умови падіння, його енергія перетвориться в кінетичну. Це стверджує думку про те, що при зміні форм енергії відбувається дія, а при будь-якій дії змінюється енергія.

Існування енергії спонукає до потреби її виміряти. Наприклад, у кіловат-годинах (кВт/год.) електричну енергію в побуті у джоулях (Дж) вимірюється енергія у фізиці. Відповідність між одиницями енергії наведено в таблиці 1.1

Таблиця 1.1
1 Ватт-секунда (Вт•с) = 1 джоуль (Дж)
1 Ватт-година (Вт•год.) = 3600 Вт•с
1 Кіловатт-година (кВт•год.) = 1 000 Вт•год. 103 Вт•год.
1 Мегаватт-година (МВт•год.) = 1000 кВт•год. 106 Вт•год. 1 000 000 Вт•год.
1 Гігаватт-година (ГВт•год.) = 1000 МВт•год. 109 Вт•год. 1 000 000 000 Вт•год.
1 Тераватт-година (ТВт•год.) = 1000 ГВт•год. 1012Вт•год. 1 000 000 000 000 Вт•год.

Одиниця швидкості витрати енергії називається потужністю. Розрахунки потужності здійснюють за формулою:

Що більша кількість енергії використовується за менший проміжок часу, тим більшою буде потужність.