Образование за рубежом

8.1. Форми енергії

Енергія Сонця та внутрішня енергія Землі є складовими природної енергії.

Сонячне випромінювання, кінетична енергія обертання планети Земля та її супутника Місяця, енергія земних надр є джерелом енергії на Землі. У морських припливах проявляється кінетична енергія, розпад урану і торію підтримує енергію земних надр.

У результаті термоядерного перетворення водню на гелій виникає сонячна енергія, що надходить на Землю у вигляді променистої енергії з довжиною хвиль 0,3 – 2,0 мкм. Потік енергії в кількості 8,09 Дж/см2 за 1 хв. постійно надходить на поверхню атмосфери нашої планети. Від середнього значення цей показник має похибку на 0,1–0,2 %. 10500 МДж/м3 становить різний потік сонячної енергії на Землю, 40% поглинається космічним простором, 15% - атмосферою, 20% - на підтримання геологічного циклу, 0,06 % – на фотосинтез. Водяна пара поглинає основну кількість променистої енергії в атмосфері, вода – у гідросфері, гірські породи і ґрунт –у літосфері.

Для забезпечення процесів життєдіяльності рослинного й тваринного світу людського суспільства, витрачається поглинута біосферою сонячна радіація, яка частково розсіюється і в космічний простір. Усі складові частини біосфери охоплено енергетичним обміном. Живі організми є основними перетворювачами енергії в біосфері. 5000 МДж/м2 поглинають у середньому рослини та земна поверхня. Низькою ефективністю характеризується перенесення енергії в живій речовині біосфери. 10% становить перенесення від продуцентів до консументів I порядку, 20% - від консументів I порядку до консументів II порядку.

Енергія має різні форми вияву, з яких виділяють механічну енергію.

Механічна енергія поділяється на потенційну і кінетичну.

Кінетична енергія(від грец. руховий, рухливий) – це енергія, що виникає внаслідок руху.

Потенційна енергія (від лат. сила) – енергія взаємодії тіл, що залежить лише від взаємного розташування їх.

За певних умов потенційна енергія може перетворюватися в кінетичну, через те її називають потенційною, можливою.

Існують й інші форми енергії. Хімічна енергія, при згоранні пального переходить у теплову, ядерна енергія – в електричну. Розрізняють ще енергію м’язів, морських припливів, хвиль, вітру, біоенергію тощо.