Образование за рубежом

9. Закон збереження енергії

Відомі перший і другий закони в енергетичних, термодинамічних перетвореннях енергії. Перший закон енергетичних перетворень дає можливість встановити енергетичні баланси відомих термодинамічних процесів, і тому має фундаментальне значення.

Учені по-різному трактують закон збереження енергії; кількість енергії незмінна, вона не може зникнути безслідно і не може виникнути з нічого, енергія може змінювати лише форму, її кількість у Всесвіті є незмінна тощо.

Пропонуємо сучасне визначення цього закону: в енергетичних перетвореннях підведене до системи тепло йде на зміну його внутрішньої енергії і виконання механічної роботи.

Теплова енергія = внутрішня енергія + виконана робота.

На основі фундаментального закону збереження і перетворення енергії було теоретично передбачено і відкрито нові елементарні частинки. Деякі науковці, заперечуючи цей закон збереження, прагнуть винайти пристрій, який би працював без витрати енергії, тобто не одержуючи її нізвідки. Проте, серед усіх проектів “вічного двигуна” вирізняються ті, в основі яких процеси, зумовлені зануренням тіла у воду. Вважаємо приреченим проект, який не враховує всіх моментів закону Архімеда.

Розгляньте малюнок на яком зображено пристрій, в основі якого - закон Архімеда. Зверху і знизу високої башти заповненої водою, встановлено шківи, через які перекинуто канат, до якого прикріплено порожні легкі посудини. Згідно з законом Архімеда на посудини діє виштовхувальна сила, яка на думку винахідників, повинна змусити систему постійно обертатися. Ученими не враховано закони збереження енергії і те, що не посудини, окрім верхньої, діє ще й сила ваги стовпа води, яка урівноважує ту силу, що повинна виштовхувати, тому й прилади не спрацьовують. Вислів “витрачати енергію”, що побутує в суспільстві означає те , що енергія не зникає, сама по собі, а переходить в іншу форму.

Отже, перший енергетичний закон “накладає” обмеження на виникнення та зникнення енергії.

Рис.1. Шлях трансформації енергії