Образование за рубежом

7. Поняття про енергію

За твердженням науковців Всесвіт виник близько 20 млрд. років. У момент його виникнення вся енергія і маса, як стверджують вчені-астрофізики, в такому об’ємі, що був для них замалим (недостатнім). Це й стало причиною великого вибуху, що зумовив розширення Всесвіту.

Питання сутність енергії ще не має однозначного вирішення і потребує подальшого дослідження, адже енергія – термін сучасної фізики, що позначає різні явища, пов’язані з теплом та роботою, процесами перетворення енергії, точніше, одне з основних властивостей матерії, загальна міра всіх форм їїруху, здатність виконувати або бути джерелом тієї сили, що виконуватиме роботу.

Енергія – діяльнісна сила, поєднана з наполегливістю, рішучістю в досягненні поставленої мети. За законом збереження і перетворення, вона не зникає і не виникає з нічого, а лише має здатність перевтілюватися з однієї форми в іншу. Отже,енергія є однією із форм існування матерії.

Розрізняють енергію:

1. потенційну;
2. кінетичну;
3. ядерну;
4. гравітаційну;
5. хімічну;
6. теплову;
7. електромагнітну.

Потреба суспільства в енергії постійно зростає, а це спонукає до пошуку нових її джерел.