Образование за рубежом

О лекциях по экологии

Проект “Joint Development, Adaptation and Introduction of the Distance Learning Course in Energy and the Environment” полягає в підвищенні рівня та створення нових можливостей в екологічній освіті шляхом розробки та запровадження дистанційного курсу “Енергія та довкілля” та підготовку його до запровадження у навчальному процесі системи підвищення кваліфікації вчителів, а також забезпечення вільного доступу до використання цього курсу іншими педагогічними вищими навчальними закладами та школами України.

Програма дистанційного курсу

Імплементація проекту сприятиме підвищення рівня екологічної освіти в Україні, ознайомленню за допомогою засобів дистанційного навчання якнайбільшої кількості вчителів та учнів, викладачів, науковців з інформацією про основи енергетики та екології навколишнього середовища, впровадженню у навчальний процес системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників (27 інститутів післядипломної педагогічної освіти) дистанційного курсу з екології з елементами енергетики та екології навколишнього середовища, поширення та вільний доступ до створеного курсу інших вищих навчальних закладів України, започаткуванні подальшого співробітництва з британським партнером у сфері обміну досвідом з екологічної освіти, популяризації екологічної освіти серед молоді шляхом залучення до вивчення кращого зарубіжного досвіду поєднання енергетики, захисту навколишнього середовища і сталого розвитку.