Образование за рубежом

6.14. Твердi промисловi вiдходи

Твердi промисловi вiдходи

З розвитком гірничодобувної, металургійної й іншої галузей промисловості на території багатьох міст України стали розміщатися відвали розкривних і шахтних порід, шлаків. Виробничі відходи є багатим джерелом дешевої сировини, практично готової для виробництва будівельних матеріалів.

Класифікація твердих промислових відходів виробляється по наступних ознаках:

  • по галузях промисловості — відходи паливної, металургійної, хімічної й іншої галузей;

  • по конкретних виробництвах — відходи сернокіслотного, содового, фосфорнокіслотного й інших виробництв;

  • по агрегатному стані — тверді, рідкі, газоподібні;

  • по горючості — пальні і непальні;

  • по методах переробки;

  • по можливостях переробки — вторинні матеріальні ресурси (BMP), що переробляються або плануються надалі переробляти, і відходи, що на даному етапі розвитку економіки переробляти недоцільно;

  • по небезпеці — промислові відходи підрозділяються на чотири класи небезпеки:

Клас Характеристика відходів
Перший Надзвичайно небезпечні
Другий Високо-небезпечні
Третій Помірковано небезпечні
Четвертий Мало-небезпечні

Клас небезпеки відходів встановлюється в залежності від змісту в них високотоксичних речовин розрахунковим методом або відповідно до переліку відходів, приведеному в Державному класифікаторі відходів. На усі види відходів розробляється технічний паспорт відповідно до Міждержавного стандарту ДСТУ – 2195-93, дія якого поширюється на 10 країн СНД.