Образование за рубежом

6.16. Технологія складування твердих відходів

У залежності від стану твердих відходів, що утворюються, розрізняють гідравлічний і сухий способи складування.

Гідравлічний спосіб застосовують для відходів, що утворяться при мокрому способі збагачення; пилів, золи ТЕС, що уловлюються мокрим способом; шламів і інших промислових відходів, що знаходяться в насиченому водою стані. Цей спосіб полягає в транспортуванні пульпи по трубопроводах (пульповодам) за допомогою насосів і випуску її в сховище.

Пульпою називається суміш твердих часток і води. Основною характеристикою її є консистенція — співвідношення маси твердих часток і рідини (Т:Ж ). Т:Ж залежить від типу відходів, технології утворення і може коливатися у великих межах, наприклад, від 1:1 до 1:30 і більш.

Сховища відходів являють собою гідровідвали, хвостосховища, шламосховища, шламонакопителі і т.д. У залежності від топографічних умов місцевості розрізняють наступні типи сховищ: балкові, заплавні, косогорні, рівнинні, котловинні.

Сховища відходів займають великі території нерідко сільськогосподарських земель, у них відбувається розпилення підсохлих поверхонь надводних пляжів, спостерігається підтоплення прилягаючих територій і забруднення підземних вод.

Для боротьби з розпиленням поверхонь пляжів передбачають їхнє зрошення й обводнювання, намиви глинистих екранів, хімічне закріплення відходів, що порошать. Для захисту від підтоплення влаштовують канави, подовжні дренажі. Для захисту підземних вод від забруднення передбачають протифільтраційні заходи.