Образование за рубежом

6.12. Сміттєпереробні заводи

Основною задачею сміттєпереробних заводів (СПЗ) є знешкодження ТПВ і переробка знешкоджених компонентів ТПВ для подальшої утилізації.

Як правило, на СПЗ застосовують аеробний метод знешкодження ТПВ (компостування), що може бути доповнений наступними технологіями:

    вивіз частини ТПВ на полігони (ліквідаційно-біологічний метод);

    спалювання частини ТПВ на сміттєспалюючих заводах (ліквідаційно-термічний метод);

    спалювання частини ТПВ на СПЗ із використанням отриманого тепла (утилізаційно-термічний метод);

    термічна обробка ТПВ без доступу повітря (піролиз) з утилізацією газів і інших продуктів піролизу (утилізаційно-термічний метод).

При використанні зазначених вище технологій на СПЗ можливо одержання наступних коштовних компонентів ТПВ: чорні і кольорові метали, скло, пластмаси, сировина для картонних фабрик, продукти піролизу, тепло й органічні добрива (компост).

Видобуток чорних металів. Чорні метали видобувають з ТПВ за допомогою підвісних електромагнітів, розташованих над конвеєрною лінією, що переміщає ТПВ. Код сепарації — напруженість магнітного поля. Наприклад, при напрузі 20 кА/м із ТПВ витягаються тільки порожні бляшані банки; при напрузі 40 кА/м — бляшані банки, частково заповнені водою або брудом; при напрузі 60 кА/м — усі цілком заповнені бляшані банки. Витяг металів залежить також від швидкості просування стрічки конвеєра, висоти розміщення електромагніта над стрічкою і товщини шарів ТПВ на стрічці.

Видобуток кольорових металів. Звичайно ТПВ містять до 0,2—0,3% кольорових металів, фракційна сполука цих включень — менш 250 мм. Видобуток кольорових металів виробляється після добутку чорних металів у потоці знезараженого ТПВ, що має фракції менш 250 мм. Для витягу кольорових металів під стрічкою конвеєра встановлюється багатофазне індукторне електроприлад, що створює електромагнітне поле, що біжить. Це перемінне магнітне поле наводить на шматки кольорових металів електрорушійну силу, вектор якої спрямований перпендикулярно осі стрічки, що рухається, із ТПВ. При проходженні стрічки транспортера над сепаратором кольорових металів під дією електромагнітного поля, що біжить, шматки кольорових металів переміщаються до краю стрічки й у результаті скидаються зі стрічки транспортера. Код сепарації — напруженість електромагнітного поля.