Образование за рубежом

PlayPhrase.me - Учи английский

6.3. Маловідхідні і безвідхідні технології

Упровадження безвідхідних і маловідхідних технологій є найбільш перспективним заходом, що дозволяє докорінно знизити рівень забруднення повітряного басейну.

Найбільш перспективними напрямками в області зниження газоподібних відходів підприємств є:

  • перехід підприємств теплоенергетики з твердого палива на природний газ, що дозволяє істотно знизити рівень забруднення атмосферного повітря пилом і сірчистими сполуками;

  • відмовлення від застосування етилованого бензину і впровадження як автомобільного палива природного газу;

  • удосконалювання топкового простору і паливних пальників енергетичних казанів, оптимізація процесу спалювання палива, що дозволить знизити викиди оксидів азоту в атмосферу;

  • зниження енергоємності виробництва і використання вторинних енергоресурсів у виді гарячої води і гарячих газів.