Образование за рубежом

PlayPhrase.me - Учи английский

2.5. Основи електробезпечності та пожежна профілактика на підприємстві

Основи електробезпечності

Дія електричного струму на організм людини

На підприємствах хімічної промисловості широко застосовують різні електричні установки. Дія струму на організм людини може бути місцевою і загальною.

Місцева дія, називана електричними травмами, являє собою поразка ділянок тканин електричним струмом. До електричних травм відносяться опіки і електро-металізація шкіри.

Загальне (рефлекторне) поразка організму електричним струмом, називана електричним ударом, представляє для людини найбільшу небезпеку. Рефлекторна дія електричного струму виражається у функціональних порушеннях роботи центральної і периферичної нервової і серцево-судинної системи людини. Відносно великі величини струму призведуть до фібриляції і паралічу серця, а також зупинки подиху.

Захисні міри в електроустановках

Для захисту людей від ураження електричним струмом в умовах виробництва вживають наступних заходів: намагаються працювати при малих напругах, контролюють ізоляцію, забезпечують неприступність струмоведучих частин, застосовують захисне заземлення, захисне відключення і захисні засоби.

Захисні засоби, застосовувані в електроустановках

Усі захисні засоби, застосовувані в електроустановках, прийнято поділяти в залежності від їхнього призначення на три групи: ізолюючі, що обгороджують і допоміжні. Ізолюючі захисні засоби забезпечують електричну ізоляцію людини від струмоведучих частин, а також від землі. Основними захисними засобами є оперативні і вимірювальні штанги, що ізолюють і вимірювальні кліщі, покажчики напруг і ізолюючі пристрої і пристосування для ремонту (ізолюючі сходи, площадки).

Пожежна профілактика

Задачі і загальні міри пожежної профілактики

Пожежна профілактика являє собою єдиний комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на попередження і локалізацію пожеж і вибухів. До цих заходів відносяться:

 1. Міри пожежної безпеки, що передбачаються при проектуванні і будівництві підприємств.

 2. Міри пожежної безпеки, прийняті при проведенні технологічного процесу, тобто в період експлуатації підприємства.

При розробці діючих методів попередження і ліквідації пожеж і вибухів використовують загальні теоретичні положення про горіння і вибухи, а також дані, отримані при вивченні причин пожеж і вибухів на виробництві. Дослідженнями встановлено, що основними і найбільш частими причинами загорянь, пожеж і вибухів на підприємствах хімічної промисловості є:

 • порушення елементарних правил пожежної безпеки;

 • порушення режиму технологічних процесів;

 • несправність електроустаткування, електромереж і порушення електротехнічних правил;

 • самозаймання, статична електрика, грозові розряди й інші причини.

Класифікація виробництв по їх пожежо- і вибухонебезпечності.

Будівельними нормами і правилами усі виробництва і склади по вибухо- і пожежонебезпеки поділяються на шість категорій, що позначають у такий спосіб: А и Б - вибухопожежонебезпечні; У, Г и Д - пожежонебезпечні; Е - вибухонебезпечні.

Будівельними нормами і правилами будівельні матеріали і конструкції по займистості розділяються на три групи:

 • незаймисті;

 • важко займисті;

 • займисті.

Пожежна профілактика

При проведенні будь-яких технологічних процесів небезпека пожеж і вибухів залежить від фізико-хімічних властивостей і кількості оброблюваних речовин, від конструктивних особливостей і режимів (температури, тиску) роботи апаратів і устаткування, а також від наявності джерел запалювання й умови для швидкого поширення вогню.

Загальними заходами для забезпечення пожежної безпеки при проведенні технологічних процесів є:

 • заміна небезпечних технологічних операцій менш небезпечними;

 • ізольоване розташування небезпечних технологічних установок і устаткування (у будинках і на відкритому повітрі);

 • зменшення кількості у виробничих приміщеннях займистих і вибухонебезпечних речовин;

 • запобігання можливості утворення пальних сумішей в апаратах, газопроводах, вентиляційних системах і ін.;

 • флегматизація пальних сумішей, застосування інгібіторів і інертних добавок;

 • збереження легкозаймистих речовин і проведення робіт з ними в середовищі інертного газу;

 • механізація, автоматизація і безперервність (потоковість) виробництва;

 • герметизація устаткування, місць з’єднань комунікацій і апаратури і місць завантаження і вивантаження технологічних апаратів;

 • суворе дотримання стандартів і точне виконання встановленого технологічного режиму;
 • продувка водяною парою або інертними газами технологічної апаратури і комунікацій перед зупинкою їх на ремонт або пуском в експлуатацію;
 • запобігання можливості появи в небезпечних місцях джерела запалювання;
 • запобігання поширенню пожеж і вибухів.
Запобігання поширенню пожеж і вибухів

Поширенню вогню можна запобігти, застосовуючи наступні міри:

 • встановлювати зворотні клапани, сітчасті фільтри і гідравлічні затвори;

 • встановлювати шибери, що відключають, і автоматичні вогнестримуючі засувки.

До пристроїв, що запобігають поширення вогню, відносяться також резервуари для аварійного зливу рідин, обладнані дихальними трубами, сітками, гідро затворами на спускній лінії і т.п.

Захист будинків і споруджень хімічних підприємств від блискавки

Розряди атмосферної електрики здатні викликати вибухи, загоряння і руйнування наземних об’єктів, що привело до необхідності розробки спеціальної системи захисних мір безпеки від дії блискавки.

Захистом від блискавки називається комплекс захисних пристроїв, призначених для забезпечення безпеки людей, схоронності будинків і споруджень, устаткування і матеріалів від можливих вибухів, загорянь і руйнувань, викликаних електричним, тепловим або механічним впливом блискавки.

Захист від прямих ударів блискавки в наземні об’єкти здійснюється у виді спеціальних пристроїв, називаних блискавковідводами.