Образование за рубежом

2.4. Вентиляція, опалення й освітлення виробничих приміщень

ентиляцією називається комплекс взаємозалежних пристроїв і процесів, призначених для створення організованого повітрообміну, що полягає у видаленні з виробничого приміщення забрудненого або перегрітого (охолодженого) повітря з подачею замість нього чистого й охолодженого (нагрітого) повітря, що дозволяє створити в робочій зоні сприятливі умови повітряного середовища.

Вимоги до вентиляції і кондиціонування повітря, а також опаленню виробничих будинків визначаються «Санітарними нормами проектування промислових підприємств».

Класифікація вентиляційних систем

Вентиляційні системи можуть бути загально-обмінними, локальними (місцевими) і комбінованими. При загально-обмінній вентиляції зміна повітря відбувається у всьому обсязі приміщення. Призначенням локальної вентиляції є локалізація шкідливих виділень у місцях їхнього утворення і видалення їх із приміщення. При комбінованій системі одночасно з загальним повітрообміном локалізуються також і окремі найбільш інтенсивні джерела виділень.

У залежності від способу переміщення повітря в робочих приміщеннях –вентиляція поділяється на природну і штучну (механічну).

Природна вентиляція. Аерація

Природний неорганізований повітрообмін у приміщення обумовлений дією двох факторів: теплового тиску і вітрового тиску.

Тепловий тиск створюється різницею ваг стовпів повітря поза і усередині приміщення. Таким чином, виникає перепад тисків, що викликає повітрообмін.

Під дією вітру на навітряних поверхнях будинку виникає надлишковий тиск, а на завітряних сторонах – розрідження. Величина тиску або розрідження залежить від швидкості вітру.

Аерацією називається організований природний повітрообмін, здійснюваний у заздалегідь розрахованих обсягах і регульований відповідно до зовнішніх метеорологічних умов.

Перевага аерації – можливість подачі великих обсягів повітря без застосування вентиляторів і повітроводів; недолік аерації полягає в тому, що повітря вводиться в приміщення без попереднього очищення і підігріву, а що видаляється – не очищається від викидів і забруднює зовнішнє повітря.

Механічна вентиляція

Механічна вентиляція має ряд переваг у порівнянні з аерацією. Вентиляційні установки можуть бути притоковими або витяжними. При притоковій загально-обмінній вентиляції свіже повітря забирається з місць поза будинком і розподіляється по всьому приміщенню. Забруднене повітря витісняється свіжим через двер, вікна, ліхтарі, щілини будівельних конструкцій.

Витяжна вентиляція дозволяє видаляти забруднене і перегріте повітря з всього обсягу приміщення. Чисте повітря для заміщення вилученого забирається ззовні через двері, вікна, щілини будівельних конструкцій (інфільтрацією).

Притоково-витяжна загально-обмінна механічна вентиляція складається з двох окремих установок: через одну подається чисте повітря, через іншу видаляється забруднений.

При механічній вентиляції можливо обробляти як, повітря, що вводиться, так і повітря, що видаляється. Повітря, що вводиться, можна очищати, нагрівати (прохолоджувати), воложити (підсушувати), що видаляється повітря очищати або викидати через високі труби для розсіювання. Локальна механічна вентиляція може забезпечити отсос або приплив повітря в будь-яких місцях теплових або токсичних виділень.

Кондиціонування повітря

Кондиціонуванням називається процес створення й автоматичної підтримки в приміщенні постійних або параметрів повітря, що змінюються по заданій програмі, незалежно від зміни параметрів зовнішнього повітря і зміни кількостей тепла і вологи, що виділяються в приміщенні.

Для кондиціонування повітря застосовують спеціальні агрегати – кондиціонери.

Опалення

Система опалення складається з трьох елементів: генератора для одержання тепла, теплопроводів для транспортування тепла до опалювального приміщення і нагрівальних приладів для передачі тепла в приміщення. Системи, у яких тепло виходить і використовується в одному приміщенні, називаються системами місцевого опалення; системи, у яких від одного генератора опалюється кілька приміщень, називаються центральними опалювальними системами.

Центральне опалення може бути паровим, водяним, повітряним, панельним.

Парове опалення засноване на тім, що суха або волога насичена водяна пара, конденсуючи в нагрівальних приладах, виділяє сховану теплоту паротворення. Це тепло передається в приміщення через стінки приладу, а конденсат стікає знову в казан для повторного перетворення в пару. Парове опалення має ряд серйозних недоліків.

При водяному опаленні створюється гравітаційна циркуляція води під дією різниці щільностей холодної і води, що нагрівається, (або циркуляція, здійснювана насосом). Нагріта вода віддає своє тепло в приміщення через стінки нагрівальних приладів.

При повітряному опаленні теплоносієм служить повітря, що нагрівається до температури більш високої, чим повітря в приміщенні.

Переваги повітряного опалення – гігієнічність, безпека, швидке підвищення температури повітря в приміщенні, виключення безлічі місцевих нагрівальних приладів.

Захист від шуму і вібрації

Показники, що характеризують шум і вібрацію

Деякі виробничі процеси супроводжуються значним шумом і вібрацією. Джерелами шуму і вібрації є дробарки, млина, газодувки, вентиляційні установки, електродвигуни, насоси, підземні трубопроводи й інше технологічне устаткування.

Підвищення рівня шуму і вібрації на робочих місцях несприятливо позначається на організмі людини і результатах його діяльності.

Шум. Шум виникає при механічних коливаннях у твердих, рідких і газоподібних середовищах. Механічні коливання в діапазоні частот 20 – 20000 Гц сприймаються слуховим органом людини у виді звуку. Коливання з частотою нижче 20 Гц (інфразвук) і вище 20000 Гц (ультразвук) не викликають слухових відчуттів, але впливають на організм людини.

Вібрація. Коливання частин апаратів, машин, комунікацій і споруджень, викликувані динамічною неврівноваженістю обертових деталей, пульсацією тиску при транспортуванні рідин і газу, прийнято називати вібрацією. У хімічних виробництвах вібрації можуть викликати порушення механічної міцності і герметичності апаратів і комунікацій, бути причиною різних аварій.

Вібрація викликає в організмі людини численні реакції, що є причиною функціональних розладів різних органів. Під дією вібрації відбуваються зміни в периферичній і центральної нервової системах, серцево-судинній системі, опорно-руховому апараті.

Нормування шуму і вібрації

Припустимі рівні параметрів шуму, ультразвуку і вібрації на постійних робочих місцях визначені «Санітарними нормами проектування промислових підприємств».

Методи боротьби із шумом і вібрацією

Основні організаційні заходи щодо боротьби із шумом і вібраціями наступні:

 • виключення з технологічного процесу вібро-акустичного устаткування;

 • розміщення устаткування, що є джерелом шуму, в окремих приміщеннях;

 • розташування цехів з підвищеним рівнем шуму у віддаленні від приміщень з малим рівнем шуму;

 • дистанційне керування вібро-акустичним устаткуванням з кабін;

 • застосування індивідуальних засобів захисту від шуму і вібрації, проведення санітарно-профілактичних заходів для робітників, зайнятих на вібро-акустичному устаткуванні.Основні технічні заходи:

 • правильне проектування масивних основ і фундаментів під вібро-активне устаткування (дробарок, млинів, сепараторів, нагнітачів і ін.) з урахуванням динамічних навантажень;

 • ізоляція фундаментів під вібро-активне устаткування від несучих конструкцій і інженерних комунікацій;

 • активна і пасивна віброізоляція відповідно вібро-активного устаткування і робітників місць операторів і машиністів;

 • застосування віброутримуючих гнучких установок (гасителів) при вихлопі нагнітачів;

 • застосування вібро-поглинаючих гумових покриттів і мастик для облицювання вібруючих поверхонь комунікацій;

 • звукоізоляція приводу гучних машин кожухами;

Освiтлення

Одним з найважливіших елементів сприятливих умов праці є раціональне освітлення приміщень і робочих місць.

Штучні джерела світла

Штучне освітлення може бути загальним і комбінованим. Застосування одного місцевого освітлення неприпустимо.

Для штучного освітлення використовують: лампи накалювання, йодні лампи, люмінесцентні лампи.

Аварійне освітлення

Аварійне освітлення призначене для забезпечення освітленості виробничого приміщення при відключенні робочого висвітлення.

Нормування штучного освітлення

Норми на проектування штучного освітлення знову споруджуваних і реконструйованих будинків і споруджень промислових підприємств із використанням газорозрядних ламп і ламп накалювання визначаються «Будівельними нормами і правилами».

Колірне оформлення виробничих приміщень

Освітлення і колірне оформлення виробничих приміщень при правильному їхньому рішенні і вдалому сполученні впливають на ріст продуктивності праці і зниження числа виробничих травм.