Образование за рубежом

PlayPhrase.me - Учи английский

2.3. Метеорологічні умови виробничого середовища

Терморегуляція організму

Метеорологічні умови виробничого середовища (робітників приміщень, виробничих цехів, відкритих робочих площадок і ін.) залежить від фізичного стану повітряного середовища і характеризується наступними основними метеорологічними елементами: температурою, вологістю, швидкістю руху повітря, а також тепловим випромінюванням від нагрітих поверхонь устаткування й оброблюваних матеріалів і виробів. Сукупність цих факторів, характерних для даної виробничої ділянки, називається виробничим мікрокліматом.

Терморегуляція – це сукупність фізіологічних і хімічних процесів в організмі людини, спрямованих на підтримку сталості температури тіла (у межах 36 – 37 °С).

Нормування метеорологічних умов і заходу щодо забезпечення їх на виробництві

Метеорологічні умови виробничого середовища регламентуються «Санітарними нормами проектування промислових підприємств».

Для забезпечення нормальних метеорологічних умов і підтримки теплової рівноваги між тілом людини і навколишнім середовищем на промислових підприємствах проводиться ряд заходів, основними з яких є наступні:

  • механізація й автоматизація важких і трудомістких робіт, виконання яких супроводжується надлишковим теплотворенням в організмі людини;

  • дистанційне керування випромінюючими процесами й апаратами, що виключає необхідність перебування працюючих у зоні інфрачервоного опромінення;

  • раціональне розміщення і теплоізоляція устаткування, апаратів, комунікації й інших джерел, що випромінюють на робочі місця конвекційне і променисте тепло;

  • пристрій захисних екранів, водяних і повітряних завіс, що захищають робочі місця від теплового випромінювання, а також застосування водно-повітряного душування;

  • пристрій у гарячих цехах спеціально обладнаних кімнат, кабін або місць для короткочасного відпочинку з подачею в них очищеного і помірковано охолодженого повітря;

  • для попередження працюючих від переохолодження і простудних захворювань у входу в цех влаштовують тамбури або створюють теплові повітряні завіси, що направляють потік холодного зовнішнього повітря у верхню зону приміщення;

  • джерела інтенсивного виділення вологи з відкритою поверхнею випару постачають кришками або ж обладнають місцевими отсосами;

  • організація раціонального водносолевого режиму з метою профілактики перегрівів. Для цього до питної води додають невелику кількість (0,2 – 0,5 %) повареної солі і насичують її вуглекислим газом (сатирують);

  • забезпечення робітників раціональним спецодягом і спецвзуттям.

Інший засіб боротьби з надлишковими тепло- і волого-виділенням – вентиляція.