Образование за рубежом

Закон 3.8. Закон України про охорону навколишнього природного середовища

“Закон України про охорону навколишнього природного середовища” є основним законодавчим актом, що регулює відносини в області охорони, використання і відтворення поновлюваних природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації наслідків впливу господарської й іншої діяльності на природне середовище.

Закон регламентує пріоритетність вимог екологічної безпеки у всіх видах діяльності, гарантуючи тим самим екологічно сприятливі умови для життя і здоров’я людей. Це забезпечується характером попереджувальних заходів по охороні навколишнього природного середовища, екологізацією матеріального виробництва на основі науково обґрунтованого компромісу екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства, широкого впровадження новітніх технологій і комплексного рішення питань охорони навколишнього природного середовища.

Закон регламентує загальні правові питання природокористування. Більш конкретно питання охорони і використання земельних, водних, лісових ресурсів, надр, атмосферного повітря, включаючи питання, властивим екологічним проблемам міста, регламентовані іншими, розглянутими далі, законодавчими актами.

Закон визначає дії (або бездіяльності), що відносяться до правопорушень в області природокористування. Кваліфікація складу екологічних правопорушень і злочинів, порядок залучення винних до адміністративної і кримінальної відповідальності за їхнє здійснення регламентовані “Кодексом України про адміністративні правопорушення” і “Кримінальним кодексом України”. Нагляд за дотриманням природоохоронного законодавства здійснює міська екологічна прокуратура.