Образование за рубежом

3.1.2. Суспільні екологічні організації і рухи

Одним з реальних досягнень України з моменту здобуття незалежності є становлення і ріст самосвідомості її громадян, весь вплив громадськості, що збільшується, на рішення найважливіших проблем країни, відхід від життя “за вказівкою” до самостійного формування власного благополуччя.

Стан природного середовища, що оточує людини, його місця проживання багато в чому визначає якість життя. У якому стані одержало нинішнє покоління середовище свого проживання, як ми облаштовуємо його, у якому виді залишимо нащадкам – одна з найважливіших проблем громадського життя країни.

У радянський період єдиним виразником суспільної думки в питаннях природокористування було Всесоюзна організація охорони природи і його відділення на місцях. Місцеві відділення цієї організації функціонують і донині. У той же час сформовані і функціонують велике число інших суспільних екологічних організацій і рухів. Багато хто з них є локальними, сфера діяльності яких обмежується в межах міста або району, інші носять міжрегіональний або всеукраїнський характер, як, наприклад, Українська екологічна асоціація “Зелений світ”. В Україні існують відділення міжнародних суспільних екологічних рухів “Грінпіс”, “Білуна” і ін. Більшість суспільних екологічних організацій функціонують постійно. Деякі створюються для рішення конкретних екологічних задач у даній місцевості і, виконавши її, свою діяльність припиняють.

Відповідно до діючого законодавства громадяни України мають право на об’єднання в суспільні природоохоронні формування і на участь у заходах міжнародних неурядових організацій з питань охорони навколишнього природного середовища.

Суспільні природоохоронні об’єднання мають право:

  • одержувати у встановленому порядку інформацію про стан навколишнього природного середовища, джерелах її забруднення, програмах і заходах щодо проблем природокористування;

  • брати участь у перевірках природоохоронної діяльності підприємств і інших об’єктів разом з державними органами керування в області охорони навколишнього природного середовища;

  • проводити суспільну екологічну експертизу, обнародувати її результати і передавати їх органам, уповноваженим приймати рішення;

  • виступати з ініціативою проведення референдумів з питань охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;

  • розробляти і пропагувати свої природоохоронні програми, організовувати масові акції ненасильницького характеру;

  • організовувати суспільні фонди охорони природи;

  • організовувати і виконувати роботи з охорони і відтворення природних ресурсів, збереженню і поліпшенню стану навколишнього природного середовища;

  • звертатися в суди з позовами про відшкодування збитків, заподіяних громадянам або майну суспільних об’єднань, унаслідок порушення природоохоронного законодавства.

Вагомим суспільно-політичним об’єднанням країни є створена в 1990 р. Партія зелених України. ПЗУ в 1998 р. утворила власну фракцію у Верховній Раді. Як вказується в Маніфесті партії, вона має за мету створення екологічно солідарного суспільства, у якому інтереси людини, кожної соціальної і професійної групи громадян гармонійно збігаються з вищими біосферними законами Природи. Партія закликає всіх громадян України об’єднатися навколо ідеї виживання людства, екологічного порятунку нашого майбутнього, створення глобальної системи екологічної безпеки.