Образование за рубежом

3.1.3. Суспільні екологічні організації і рухи. Висновки

Висновки

На сьогодні можна вважати, що національне екологічне і природоохоронне законодавство пройшло шлях становлення, проте ще не стало дієздатною системою нормативно-правового забезпечення екологізації національного шляху розвитку. Проблема дієздатності, забезпечення її ефективними механізмами виконання вимог діючого законодавства придбала тепер надзвичайну гостроту.

Гострими також є проблеми постійного удосконалювання діючого законодавства відповідно сучасним вимогам реформування економіки і реальних умові діяльності суб’єктів господарювання з законодавчим закріпленням загального принципу “хто забруднює, той і платить”, а також гармонізації національного екологічного законодавства з європейським.

Екологічна інтеграція України в Європейський союз повинна здійснюватися шляхом системного удосконалювання і приведення у відповідність з європейською правовою, нормативно-методичною й інституціональною базою екологічного керування й екологічної безпеки, взаємодії із суспільними об’єднаннями. Для цього необхідно в першу чергу ідентифікувати національну екологічну політику і привести її у відповідність із загальноєвропейською екологічною політикою.