Образование за рубежом

PlayPhrase.me - Учи английский

3.1. Суспільні екологічні організації і рухи

За роки незалежності України практично створене нове природоохоронне законодавство, що містить Земельний (1992), Лісовий (1994), Водний (1995) кодекси, а також Кодекс про надра (1994), закони України “Про охорону навколишнього природного середовища” (1991), “Про природно-заповідний фонд” (1992), “Про охорону атмосферного повітря” (1992), “Про тваринний світ” (1993), “Про екологічну експертизу” (1995), “Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку” (1995), “Про звертання з радіоактивними відходами” (1995), “Про відходи” (1998), “Про рослинний світ” (1999), “Про зону надзвичайної екологічної ситуації”, “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру”, “Про об’єкти підвищеної небезпеки” (2000) і інші.

Права громадян на екологічно безпечне життя закріплені в Конституції України. Відповідно до нашої Конституції, забезпечення екологічної безпеки і підтримка екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи є конституційним обов’язком держави.

Контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства здійснюється спеціально уповноваженими органами виконавчої влади, тобто Міністерством екології і природних ресурсів, Державним департаментом рибного господарства Мінагрополітики.

Основними їхніми задачами є:

 • підвищення ефективності екологічного контролю з метою забезпечення неухильного дотримання діючого природоохоронного законодавства;

 • постійне удосконалювання законодавчо-нормативної бази;

 • поширення сучасних методів і технологій ведення моніторингу;

 • поліпшення методичного і довідково-інструктивного забезпечення природоохоронної діяльності.

А також контроль за:

 • використанням і охороною земель, надр, у тому числі підземних вод;

 • використанням і охороною поверхневих вод, морського середовища і природних ресурсів внутрішніх морських вод, територіального моря, континентального шельфу, а також виняткової (морський) економічної зони;

 • охороною атмосферного повітря;

 • охороною лісів і іншої рослинності;

 • охороною тваринного світу, у тому числі боротьбою з браконьєрством;

 • використанням і охороною територій і об’єктів природно-заповідного фонду;

 • поводженням з небезпечними речовинами, у тому числі токсичними промисловими і побутовими відходами;

 • дотриманням норм радіаційної безпеки;

 • дотриманням вимог природоохоронного законодавства і норм екологічної безпеки при переміщенні через державний кордон транспортних засобів і вантажів.