Образование за рубежом

PlayPhrase.me - Учи английский

3.18. Перелік нормативно-правових актів щодо охорони навколишнього природного середовища

Цей перелік підготовлено для допомоги екологічним аудиторам при проведенні екологічного аудиту, відповідно до ст. 5. Критерії екологічного аудиту Законові України „Про екологічний аудит”.

Перелік не є вичерпним та остаточним і постійно змінюється з розвитком системи екологічного законодавства.

Примітка: вищезгадані нормативно-правові акти знаходяться на сайті www.rada.kiev.ua

Указ Президента від 1992.04.30, № 287/92 “Про управління в галузі використання й охорони надр України”

 1. ВР України. Кодекс водний, від 1995.06.06, № 213/95-ВР “Водний кодекс України”

 2. ВР України. Кодекс земельний, від 2001.10.25, № 2768-III “Земельний кодекс України”. ВР України Кодекс лісовий, від 1994.01.21, № 3852-XII “Лісовий кодекс України”

 3. ВР України. Кодекс про надра, від 1994.07.27, № 132/94-ВР “Кодекс України про надра”

 4. ВР України. Закон від 1998.03.05, № 187/98-ВР “Про відходи”

 5. ВР України. Закон від 2002.01.10, № 2918-III “Про питну воду та питне водопостачання”

 6. ВР України. Закон від 1999.05.05, № 619-XIV “Про металобрухт”

 7. ВР України. Закон від 2004.06.24, № 1864-IV “Про екологічну мережу України”

 8. ВР України. Закон від 2004.06.24, № 1862-IV “Про екологічний аудит”

 9. Указ Президента, від 2003.09.15, № 1039/2003 “Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління в сфері охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів”

 10. ВР України. Закон від 2003.06.19, № 963-IV “Про державний контроль за використанням та охороною земель”

 11. ВР України. Закон від 1992.10.16, № 2707-XII “Про охорону атмосферного повітря”

 12. ВР України. Постанова Верховної Ради, від 1998.03.05, № 188/98-ВР “Про Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”

 13. ВР України. Закон від 1992.06.16, № 2456-XII “Про природно-заповідний фонд України”

 14. Міністерство аграрної політики Наказ від 2003.08.20, № 280 “Про затвердження Концепції збалансованого розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року”

 15. Указ Президента від 2000.12.05, № 1303/2000 “Про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки”

 16. ВР України. Закон від 1995.05.16, № 162/95-ВР “Про виключну (морську) економічну зону України”

 17. ВР УРСР. Постанова Верховної Ради, від 1991.06.26, № 1268-XII “Про введення в дію Закону Української РСР “Про охорону навколишнього природного середовища”"

 18. ВР України. Постанова Верховної Ради, від 1997.06.05, № 320/97-ВР “Про Основні напрями державної політики України в галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”

 19. ВР України. Закон від 2000.09.14, № 1947-III “Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами”

 20. ВР України. Закон від 2000.09.21, № 1989-III “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки”

 21. ВР України. Закон від 1995.02.09, № 45/95-ВР “Про екологічну експертизу”

 22. ВР України. Закон від 2004.02.04, № 1430-IV “Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату”