Образование за рубежом

3.12. Кодекс України про надра

Кодекс України про надра у частині правового регулювання використання й охорони геологічного середовища міста передбачає користування надрами для видобутку прісних підземних вод, для будівництва й експлуатації підземних споруджень, наприклад, метрополітенів, каналізаційних систем глибокого закладення й ін. Передбачене також користування надрами для створення лікувально-оздоровчих установ, поховання шкідливих відходів виробництва, скидання стічних вод, що не піддаються очищенню, у глибокі, надійно ізольовані підземні обрії.

Надання надр для поховання шкідливих відходів виробництва і скидання стічних вод допускається у виняткових випадках за результатами спеціальних досліджень і на підставі проектів, погоджених з відповідними державними органами.

При проектуванні, будівництві і введенні в експлуатацію підземних споруджень повинне забезпечуватися раціональне використання гірських порід, що витягаються, рекультивація порушених земель, міри, що гарантують безпеку людей і навколишнього природного середовища.

Проектування і будівництво населених пунктів і промислових комплексів виробляється на основі геологічного вивчення ділянок надр, що підлягають забудові. Забудова площ залягання корисних копалин допускається у виняткових випадках за узгодженням з органами державного гірського нагляду. При цьому повинна бути забезпечена можливість видобутку корисних копалин.

До числа правопорушень в області законодавства про надра, зокрема, відносяться:

  • порушення встановленого порядку забудови площ залягання корисних копалин;

  • невиконання правил охорони надр і вимог по безпеці людей і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу робіт, зв’язаних з користуванням надрами.

Самовільна забудова площ залягання корисних копалин з порушенням установленого порядку припиняється без відшкодування понесених витрат.