Образование за рубежом

3.4. Формування регіональної екологічної політики

Основи регіональної екологічної політики закладені в “Основних напрямках державної політики України в області охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки”.

Гармонізація загальнонаціональних і регіональних інтересів є основою процесів регіоналізації в Україні. Зміни в державній регіональній політиці, що відбуваються в Україні, визначаються як рівнем усвідомлення владою і суспільством сутності регіональних соціально-економічних процесів, так і обранням моделі, по якій буде здійснюватися подальше державне регулювання стійкого регіонального розвитку. Модель розвитку регіонів і депресивних територій в Україні, закладена в Концепції державної регіональної політики, має на меті:

  • увести стимулювання регіональних органів влади за ефективність використання як державних ресурсів, так і засобів місцевих, бюджетів;

  • скоординувати діяльність центральних і місцевих органів влади в рішенні проблем регіонального розвитку;

  • сформулювати принципи визначення територій, яким надається статус депресивних, указати порядок надання такого статусу, визначити інструменти державної і регіональної підтримки розвитку цих територій;

  • визначити фінансові механізми стимулювання регіонального розвитку в умовах твердих бюджетних обмежень.

Концепція державної регіональної політики визначає наступні положення.

Для стимулювання стійкого розвитку регіонів вводиться договірна система відносин між урядом, центральними органами влади й органами місцевого самоврядування. Умови регіонального договору передбачають здійснення визначених заходів, що мають державний пріоритет і фінансуються на основі принципу додатковості з державного бюджету. У цих заходах визначаються зобов’язання органів місцевого самоврядування.

Депресивна територія визначається як населений пункт, адміністративний район або їхня сукупність. Для території, розглянутої з метою надання їй статусу депресивної, повинний бути визначений комплекс показників екологічного, економічного і соціального стану, що протягом реабілітаційного періоду повинні відповідати науково обґрунтованим і законодавчо затвердженим критеріям життєдіяльності на цій території.

Засоби, що передбачені в регіональних договорах, а також призначені для підтримки депресивних територій, щорічно закладаються в Державний бюджет країни. Вони не включають трансферти, передбачені Державним бюджетом для фінансового вирівнювання в між бюджетних відносинах.

З метою врахування інтересів регіонів і центральної влади в плануванні регіонального розвитку, узгодження їхніх дій і прозорості у визначенні депресивних територій створюється спеціальна парламентсько-урядова комісія з питань стійкого розвитку регіонів, що може виконувати функції арбітра при рішенні проблемних питань у договірних відносинах.