Образование за рубежом

3.5. Формування еколого-економічних механізмів

Сьогодні в Україні розроблені і введені основні елементи економічного механізму природокористування і природоохоронної діяльності. Назвемо найважливіші з них:

  • збір за забруднення навколишнього природного середовища;

  • система зборів за спеціальне використання природних ресурсів (мінеральних, водних, земельних, лісових, біологічних);

  • відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Впровадження еколого-економічних важелів створило визначені стимули до більш раціонального використання природних ресурсів, визначило також реальні джерела фінансування природоохоронної діяльності.

Для фінансування природоохоронних витрат, пов’язаних з відтворенням і підтримкою природних ресурсів у належному стані, у Державному бюджеті з 1994 року був створений окремий розділ “Охорона навколишнього природного середовища і ядерна безпека”. Розділом передбачені витрати на охорону і раціональне використання водних, мінеральних, земельних ресурсів, створення лісових насаджень і полезахисних смуг, збереження заповідного фонду, зміст місцевих природоохоронних органів.

З 1992 року в Україні діє система державних цільових фондів охорони навколишнього природного середовища на загальнодержавному і місцевому рівнях. У 1998 році вони включені до складу відповідних бюджетів (до того вони були позабюджетними).

Недостатня ефективність існуючої системи екологічних фондів обумовлена рядом причин, головними серед яких вважаються:

  • роздробленість засобів по численних фондах (1500 фондів);

  • використання засобів на місцевих рівнях не завжди є цільовим;

  • стимулювання ефективного використання виділених засобів не забезпечено відповідним механізмом.

У сучасних умовах дана форма акумулювання і використання засобів вимагає негайного реформування. На наш погляд, найраціональнішим способом тут є створення Національного екологічного фонду на загальнодержавному і регіональному рівнях, що повинний діяти на правах юридичної особи.

Об’єднання екофондів у єдину фінансову систему за умови збереження всіх елементів самостійності регіональних фондів забезпечить, як нам представляється, надійні можливості взаємного страхування, кредитування, об’єднання ресурсів для виконання спеціальних екологічних проектів. До речі, проект закону “Про Національний екологічний фонд”, підготовлений Мінекоресурсів України, очікує свого прийняття.

Уряд активно сприяє впровадженню інвестиційних проектів екологічного напрямку. Реалізуються пріоритетні проекти по охороні навколишнього середовища, у тому числі в рамках Національної програми оздоровлення басейну Дніпра і поліпшення якості питної води, Програми використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року, державні програми соціально-економічного розвитку Поліського, Карпатського і Причорноморського регіонів і багато інших програм.

З залученням кредитів Європейського банку реконструкції і розвитку завершується розширення і реконструкція центральних очисних споруджень м. Запоріжжя, загальна потужність яких досягає 435 тис. кубометрів на добу. У рамках програми двосторонньої допомоги урядом Данії реалізується ряд багатоцільових інвестиційних проектів, спрямованих на реконструкцію комунально-господарчих об’єктів у 9 містах України, проводяться також дослідження щодо здійснення інвестиційного проекту (загальний обсяг 100 млн. доларів США) за рішенням проблеми звертання з відходами в м. Києві. У рамках програми допомоги уряд Японії відпрацьовує проект по очищенню стічних вод у м. Кривій Ріг.