Образование за рубежом

3.6. Формування національної та регіональної екологічної політики та еколого-економічних механізмів. Висновки

Відповідно до європейських вимог національна екологічна, політика повинна постійно удосконалюватися і розвиватися. Те, що було прийнято в 1998 році, вимагає вже актуалізації з обліком нових глобальних – європейських і національних – реалій, рішень Всесвітнього самміту в Йоганнесбурзі. Проблема полягає у відсутності постійно діючого національного законодавчого механізму актуалізації стратегічних рішень по екологізації розвитку держави, інтеграції цілей екологічної політики з цілями соціально-економічний, інноваційної й інших політик розвитку.

Прикладами дієвості регіональної екологічної політики в Україні можна вважати Донецько-Придніпровський регіон, регіон басейну Дніпра. Разом з тим варто вказати, що ми поки що не маємо цілісної, котра була б гармонізована з загальнонаціональною, регіональною екологічною політикою. Визначена, її результативність у даний час обумовлена активністю місцевих органів влади, громадськості. Проблема полягає в тому, що сучасна система державного екологічного керування залишається ще досить централізованою й в основі своїй – відомчою, де усі робиться відповідно до розподілу функцій з урахуванням територіальних інтересів.

Подальше удосконалювання економічного механізму національної екологічної політики зв’язано зі створенням Національного екологічного фонду і впровадженням на законодавчому рівні принципу “хто забруднює, той і платить”. Це дасть можливість освоїти ринкові механізми керування екологічними платежами, зробити їх адекватними заподіяному збиткові і забезпечити цільове фінансування без додаткових витрат з Державного і місцевого бюджетів, розширити базу оподатковування.

Україна активно співробітничає як з міжнародними фінансовими організаціями (Світовий банк, ЄБРР), так і на двосторонній основі з багатьма країнами світу, що забезпечує надходження значних засобів для рішення багатьох загальнонаціональних і регіональних проблем. Однак ефективність міжнародної допомоги могла бути значно більшою, якби адекватно діяли національні еколого-економічні механізми.