Образование за рубежом

4.7. Водопостачання у Харкові

Система водопостачання м. Харкова функціонує на основі використання джерел водопостачання з рік Сіверський Донець і Дніпро, з підземних артезіанських джерел на базі верхньомелових водоносних обріїв, розташованих на глибині 200м. і нижньомелових водоносних обріїв, розташованих на глибині 800м.

Особливістю Харківської системи водопостачання є велика далекість основних джерел водопостачання від міста (порядку 150 км).

У табл. 4.5 наведено дані про подачу ТГЮ «Харківкоммунпромвод» питної води споживачам міста.

Таблиця 4.5
Споживачі води Обсяг водозабору
млн. м3 /доба частка, %
Населення 630,0 79,0
Промисловість 24,0 2,9
Комунально-побутові і бюджетні організації 135,0 16,7
Комерційні організації 1,0 0,2
Інші 10,0 1,2
Усього 800,0 100,0

Як видно з даних табл. 4.5, на побутові потреби населення міста витрачається 79% від загального обсягу водозабору і, таким чином, питоме водоспоживання складає 400 л/доба/люд., що більш ніж у три рази перевищує обсяг води, що використовує ощадливий німець (130 л на добу) або американець у пекучій Каліфорнії. Однак водоміри в квартирах харків’ян, якби вони були встановлені, швидше за все, показали б приблизно таку ж величину добового водоспоживання на людину. Це пов’язано з тим що значна частина води, підведеної до міста, зникає не досягаючи кранів харків’ян, випливаючи через проржавілі стінки труб водогінної мережі. Зі зниклою водою «випливають» і чималі матеріально-технічні ресурси, витрачені на її забір, перекачування, очищення і доставку. З огляду на дальність позначок водозабору від міста, істотно зростає і величина енерговитрат. Тому витік води не виправдана, його усунення, в остаточному підсумку, дасть величезний економічний ефект.

Проблема витоку води з водогінної мережі може бути вирішена шляхом заміни зношених сталевих труб трубами з іншого матеріалу – надійного і довговічного. Перспективною альтернативою є труби з кам’яного базальтового лиття. Тому що в містах заміна сталевих труб водогінної мережі трудомісткий і дорогий процес, то альтернативи практично вічним і екологічно чистим базальтовим трубам немає. Їхній випуск налагоджений на Сумському МНПО ім. Фрунзе. Використання базальтових труб дозволить знизити велику концентрацію заліза у водопровідній воді, що призводить до захворювань печінки і крові.

Важливим фактором раціонального споживаної води, є облік на основі установки квартирних водомірів.

Слід зазначити, що сьогодні обсяги води, споживані промисловістю міста, знизилися, у порівнянні з 1990 р. більше ніж у 5 разів.

Сприятливим фактором для можливості досягнення якості питної води є залучення для водопостачання м. Харкова, що доповнюють один одного по гідробіологічних і сольовому сполукам двох основних джерел: гідрокарбонатної води р. Сіверський Донець і сульфатна вода р. Дніпро, тому що саме сольова сполука питної води з визначеним співвідношенням іонів визначає її корисність для здоров’я.

Харківські артезіанські води мають бактерицидну дію і характеризуються гарним санітарно-хімічним станом, обумовленим практичною відсутністю в них нітритів і нітратів-іонів (0,06 м2/л ПДК 2,0м2/л).

Додатково важливим фактором є те, що в кожнім із джерел водопостачання сума надзвичайно небезпечних речовин, що присутні у воді, складає 0,9, що менше 1,0 значення ЛПШ (лімітуючого показника шкідливості), що характеризує токсичність води.

Разом з тим, реалізація перерахованих передумов для досягнення якості питної води, що відповідає ДСТ 2874-82 «Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю» передбачає здійснення цілого комплексу технологічних виробничих процесів по спецпідготовці до знезаражування, кондиціонуванню води і т.п.

Для рішення цих задач у місті протягом багатьох років поєднувалися зусилля висококваліфікованих науково-технічних кадрів спеціалізованих інститутів і організацій, таких як «Харківський водоканалпроект», «Укркоммуннііпроект», «Укркоммуннііпрогресс», «Укрніінтіз», ВНІІЕП і ін.

Сьогодні водопостачання міста здійснюється ТПО «Харківкоммунпромвод», що виконує комплекс робіт, основними з яких є:

  • регулювання стоку р. Сіверський Донець; експлуатація Печенізького, В’яловського водоймищ;

  • підтримка в належному стані водозаборів на джерелах водопостачання;

  • знезаражування води;

  • збереження запасів води і її витрата з резервуарів;

  • аварійно-відбудовні роботи на водомережі;

  • підтримка в належному стані водогонів і водогінної мережі;

  • подача і розподіл води споживачам;

  • автоматизоване керування технологічними процесами;

  • контроль якості води і її безпечного споживання.

Система централізованого водопостачання міста налічує 279 км водоводів діаметром від 800 до 1600мм. 1532 розводящої водогінної мережі, 129 км уведень до абонентів. Щорічно в м. Харкові відбувається 3700 аварій або 2,4 аварії на кожен кілометр водогінної мережі. Споживання електроенергії насосними станціями, що подають воду населенню, складають 1,15 млн. КВт/год на добу.

Сьогодні ТПО проводить комплекс робіт із санації водоводів водогінної мережі, включаючи заміну фізично зношених труб, по підвищенню надійності і безпеки водопостачання населення по фізико-хімічних параметрах якості води, по запобіганню можливості появи у воді вірусу гепатиту А, аденовірусів і т.п.

В останні роки в Харкові, як і по всій Україні, відбувається дійсний бум джерельних і мінеральних вод, що відносяться до природних джерел. Як відомо, основна відмінність між ними полягає в тому, що джерельні води є питною водою, а мінеральні води є лікарським засобом і, як будь-які інші ліки, повинні застосуються в строго визначених дозах за призначенням лікаря. Наприклад вміст солей у мінеральній воді перевищує в 3 – 5 разів припустиму для здорової людини концентрацію.

У Харкові найбільш відома місцева артезіанська вода «73Л», джерельна вода «Рай-Оленівська» і мінеральна вода «Березовська», на базі якої працює лікувально-профілактичний курорт захворювань урології і шлунково-кишкового тракту.

Перспективною альтернативою джерельним і мінеральним водам є доочищення водопровідної води в спеціальній очисній установці, що доповнюється необхідною мінералізацією на основі йоду, кальцію, фтору й ін. Це дозволяє одержати високоякісну питну воду з заздалегідь заданими характеристиками за замовленням покупця безпосередньо в магазинах, де встановлені спеціальні установки доочищення. Процес одержання і контролю якості відбувається під безпосереднім спостереженням покупців. НПФ «Технологія» розробила доступну технологію доочищення водопровідної води і створила самоочисне устаткування (установки), що у найближчій перспективі будуть виробляти високоякісну воду для жителів міста.