Образование за рубежом

4.9. Стан водних об’єктів у Харкові

Виміри вмісту забруднюючих речовин у водних об’єктах м. Харкова показали наступні результати (спостереження з 1995 – 1998р.м.):

 1. р. Харків (на вході в місто).

  Концентрації забруднюючих речовин перевищують ПДК:

  • феноли 0,002 – 0,004мг/л (ПДК=0,001);

  • нафтопродукти ОД – 0,9мг/л (ПДК=0,05).

  Концентрація інших інгредієнтів знаходиться в межах ПДК.

 2. р. Харків після злиття з р. Немишль.

  Концентрації забруднюючих речовин у річковій воді характеризуються наступними даними:

  • азот амонійний – 2,2 мг/л;

  • нітритний – 0,074мг/л;

  • нафтопродукти – 1,77мг/л (ПДК=0,05);

  • феноли – 0,01 мг/л (ПДК=0.001);

  • хром – 6 мг/л;

  • мідь – 9,6 мг/л; цинк – 72 мг/л.

  Мінералізація складає 575 – 832 мг/л.

 3. Динаміка зміни забруднень за течією р. Харків характеризується наступними даними:
  • концентрація зважених речовин від Моісеєвського мосту до устя ріки збільшується з 14,5 мг/л до 169,8 мг/л;

  • показник УПК по всій довжині ріки в межах міста не перевищує ПДК за винятком двох контрольних “точок”, де значення показника складають 6,0 мг/л і 4,97 мг/л при ПДК=4,4 мг/л;

  • концентрація нафтопродуктів перевищує ПДК у 3,4 рази при ПДК=0,05 мг/л;

  • розчинений кисень має значення нижче ПДК=6,О мг/л, лише в одній крапці рівне 5,4 мг/л.

  Узагальнення інформації про забруднення водних об’єктів у границях м. Харкова, на підставі даних аналізів води в контрольних створах, показує, що якість води в ріках знижується «за течією». Основними забруднювачами є зважені речовини, нафтопродукти, солі важких металів, ПК, феноли, концентрація яких перевищує ПДК у 2,17 разів, у тому числі:

  • по зважених речовинах у 2 – 7 разів;

  • по ВПК у 1,5 – 9 разів;

  • по ХПК у 3 – 4 рази;

  • по СПАВШИ в 2 – 3 рази;

  • по нітратах у 5 – 20 разів;

  • по нафтопродуктах у 8 – 17 разів.

Виконані виміри дають значення показників як результат сумарної дії всіх трьох джерел забруднення.