Образование за рубежом

4.2. Основнi напрямки i шляхи реалізації екологічної політики м. Харкова

 1. Природні ресурси й екологічна ситуація в м. Харкові:
  • атмосферне повітря;

  • водні об’єкти;

  • підземні води;

  • рослинний, тваринний світ, об’єкти природно-заповідного фонду;

  • сфера звертання з відходами.

 2. Основні джерела техногенного навантаження на навколишнє середовище міста:
  • атмосферне повітря;

  • водні об’єкти;

  • утворення відходів.

 3. Підприємства, установи, організації природоохоронного профілю м. Харкова органи місцевого самоврядування; органи прокурорського нагляду; спеціально уповноважені державні органи в сфері охорони навколишнього середовища;
  • органи санепіднагляду;

  • суб’єкти моніторингу;

  • громадські організації;

  • підприємства-виробники устаткування природоохоронного призначення;

  • організації-виробники проектних науково-дослідних, орган технічних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища;

  • навчальні установи.

 4. Міські природоохоронні програми; робота органів місцевого самоврядування з їхньої реалізації:
  • комплексна програма поліпшення санітарно-епідеміологічного стану Харкова;

  • програма розвитку сфери звертання з твердими побутовими відходами;

  • програма «Джерела міста Харкова».

 5. Пріоритетні напрямки муніципальної екологічної політики; спосіб реалізації пріоритетних напрямків; індикатори стійкого розвитку:
  • робота органів місцевого самоврядування з поліпшення санітарно-екологічного стану водних об’єктів Харкова;

  • аналіз і узагальнення передового досвіду європейських країн у розвитку сфери переробки твердих побутових відходів; використання передових досягнень у практичній роботі органів місцевого самоврядування;

  • екологічне виховання, освіта, інформування населення; робота з громадськими організаціями природоохоронного напрямку.

Позитивні тенденції в зміні екологічного стану харківського регіону

За даними державного керування екології і природних ресурсів у Харківській області, на даний час відзначаються позитивні тенденції в зміні екологічного стану нашого регіону.

Зокрема, індекс забруднення атмосферного повітря в Харкові протягом п’яти останніх років зменшився з показника 6,6 до 5,0 — незважаючи на те, відбувається зростання виробництва і, отже, збільшується навантаження на навколишнє середовище. Зменшилася і кількість скинутих у ріки неочищених стічних вод: якщо раніше їхній середньорічний обсяг складав майже 22,9 млн. кубометрів, то протягом 2005 року він зменшився на 1,3 млн. кубів.

Чиновники пояснюють це жорсткістю мір, прийнятих контролюючими природоохоронними органами до підприємств, викритим у забрудненні навколишнього середовища. Так, тільки за рік за порушення природоохоронного законодавства в області була припинена робота близько 40 підприємств.

Завдяки впровадженню в декількох житлових мікрорайонах Харкова системи роздільного збору сміття обсяг твердих побутових відходів, що вивозиться на полігон, скоротився в порівнянні з 2004 роком на 18 тис. кубометрів.

Утім, сміття, як і раніше залишається «головним болем» екологів, адже щорічно в районах області його утворюється півтора мільйона кубометрів, ще стільки ж — у Харкові. Сміття продовжує ховати під собою землі Харківщини. Так, тільки за минулий рік було профінансоване будівництво полігонів ТБО в Куп’янську, Змієві, районі, на черзі — селище Шевченкове.

На жаль, не вселяє оптимізму і ступінь зношеності водопровідних і каналізаційних мереж — по області вона складає від 50 до 80 відсотків. Більшість очисних споруд уже вичерпали свій ресурс і не в змозі очищати стоки відповідно до нормативних вимог.