Образование за рубежом

PlayPhrase.me - Учи английский

5. Повітряне середовище. Вступ

Атмосфера — зовнішня газова оболонка Землі, механічна суміш різних газів, водяної пари і твердих (аерозольних) часток.

Атмосфера виконує наступні функції:

  • містить кисень, необхідний для дихання живих організмів;

  • є джерелом вуглекислого газу для фотосинтезу рослин;

  • захищає живі організми від космічних випромінювань;

  • зберігає тепло Землі і регулює клімат;

  • трансформує газоподібні продукти обміну речовин;

  • переносить водяні пари по планеті;

  • є середовищем існування літаючих форм організмів;

  • служить джерелом хімічної сировини й енергії;

  • приймає і трансформує газоподібні і пилоподібні відходи.

Склад атмосфери знаходиться в стані динамічної рівноваги, підтримуваного такими кліматичними факторами, як переміщення повітряних мас (вітер і конвекція) і атмосферні опади, життєдіяльність тваринного і рослинного світів, особливо лісів і планктону світового океану, а також у результаті космічних процесів, геохімічних явищ і господарської діяльності людини.

Загальна маса атмосфери складає 5,14 – 1015 т. Близько 50% маси атмосфери припадае на нижній шар товщиною близько 5 км. Маса шаруючи товщиною 30 км складає 99% усієї маси атмосфери.