Образование за рубежом

PlayPhrase.me - Учи английский

5.12. Небезпечні геологічні процеси на міських територіях

На території міст України широко поширене таке явище, як підтоплення. Воно встановлено в 244 містах і селищах, причому площа підтоплення може досягати 30, а з урахуванням потенційного підтоплення навіть 50% території міста, як, наприклад, у Харкові.

До підтоплених міських територій відносять такі, на яких рівень ґрунтових вод розташований вище 2,5 м від оцінки поверхні землі. На території зелених насаджень відповідно до санітарних норм допускається підвищення рівня ґрунтових вод до 1 м від поверхні.

Підтоплення в силу великої розмаїтості природних умов і складу порід, що складають територію міської агломерації, відбувається по-різному. В одних випадках може відбуватися підвищення рівня ґрунтових вод, в інших — формування техногенної верховодки або техногенного водоносного обрію. Поряд зі зміною рівня ґрунтових вод відбувається зміна їхнього складу. На підтоплених територіях зростає вологість ґрунтів і змінюється стан їхнього поглинального комплексу. Стійка тенденція такого роду призводить до заболочування місцевості, обводнюванню підвалів і льохів, зміні фіто- і зооценозів даної території.

Основними причинами розвитку підтоплення в містах України є:

  • зміна умов поверхневого стоку, зокрема створення водоймищ;

  • засипання природних дренажів — ярів, балок, стариць;

  • недостатній розвиток мережі зливової каналізації і поганий її стан;

  • розвиток мереж водопостачання без відповідного будівництва системи відведення;

  • витоки з мереж водопроводу і каналізації й аварії на них;

  • барражний вплив дорожніх насипів, пальових полів, колекторів великого діаметра і тунелів метрополітену.

Затоплення, тобто утворення вільної поверхні води над земною поверхнею, є одним з найбільш розповсюджених природних процесів, зв’язаних з виходом рік з берегів. Воно наносить великий матеріальний збиток і супроводжується людськими жертвами.

Затоплення на урбанізованих територіях характеризується рівнем підйому води і частотою повторюваності. Ці характеристики знаходяться в прямій залежності від площі з водонепроникним покриттям (забудова, асфальт і т.п.) і від обсягу зливового стоку.

Практично всі міста України, розташовані в заплавах рік, частково піддаються затопленню, особливо в роки з високою водозабезпеченістю.

Для захисту міст від тимчасового і постійного затоплення застосовують штучне підвищення рівня поверхні територій або дамби обвалування, підвищення міцності водозбірних площ, регулювання зливового стоку на території міст.