Образование за рубежомРаздел: Екологічне законодавство України

3. Екологічне законодавство України

3.1. Суспільні екологічні організації і рухи

3.1.1. Гармонізація національного законодавства з європейським

3.1.2. Суспільні екологічні організації і рухи

3.1.3. Суспільні екологічні організації і рухи. Висновки

3.2. Гармонізація національного законодавства з європейським

3.3. Формування національної екологічної політики

3.4. Формування регіональної екологічної політики

3.5. Формування еколого-економічних механізмів

3.6. Формування національної та регіональної екологічної політики та еколого-економічних механізмів. Висновки

3.7. Правові основи керування. Вступ

Закон 3.8. Закон України про охорону навколишнього природного середовища

3.9. Закон України про охорону атмосферного повітря

3.10. Водний кодекс України

3.11. Земельний кодекс України

3.12. Кодекс України про надра

3.13. Лісовий кодекс України

3.14. Організаційна система керування

3.15. Екологічний моніторинг міського середовища

3.16. Економічний механізм природокористування

3.17. Екологічна експертиза й екологічний аудит

3.18. Перелік нормативно-правових актів щодо охорони навколишнього природного середовища